Tag Archives: chuyển đổi analog sang modbus

Chuyển đổi analog sang modbus

Chuyển đổi analog sang modbus là hình thức biến đổi các tín hiệu 4-20ma; 0-10v đưa về tín hiệu chuẩn truyền thông modbus rtu để đưa về plc xử lý. Vấn đề là đưa tín hiệu analog 4-20ma 0-10v về modbus như thế nào nhanh nhất; tiện lợi nhất đồng thời tối ưu cho phí cho doanh nghiệp. Tăng hiệu quả hoạt động cho nhà máy.

Ở bài này; tôi sẽ gửi đến bạn đọc và người dùng các phương pháp thiết thực tốt nhất tiết kiệm nhất trong việc chuyển đổi tín hiệu analog sang modbus rtu rs485.