Tag Archives: chuyển đổi analog sang digital

Chuyển đổi analog sang digital

Chuyển đổi analog 4-20ma 0-10v sang digital là một phương thức đưa các tín hiệu tương tự biến đổi thành các tín hiệu số để các thiết bị lập trình plc có thể đọc được. Cách thức chuyển đổi analog sang digital trong plc đã được lập trình sẵn. Để hiểu được vấn đề này; trước tiên bạn phải hiểu tín hiệu analog là gì ? tín hiệu digital là gì ?

Xem thêm tại: https://donghocambien.com/tin-hieu-analog.html

Dưới đây; là các phương pháp chuyển đổi tín hiệu analog 4-20ma 0-10v đưa về tín hiệu modbus dùng cho plc hiệu quả nhất.