Tag Archives: chống nhiễu nguồn

Chống nhiễu nguồn

Chống nhiễu nguồn tín hiệu dòng 4-20ma; tín hiệu áp 0-30Vdc là giải pháp cách ly chống nhiễu ổn định nguồn dòng và tăng thêm tính chính xác trong khi đo. Đặc biệt; bộ chống nhiễu nguồn z109reg, z170reg; z109s của seneca; có khả năng chống nhiễu lên tới 3000Vac; bao gồm chống nhiễu 3 nơi: nguồn, input và output Chi tiết xem thêm: plc là gì và giải pháp chống nhiễu: