Tag Archives: cảm biến nhiệt điện trở rtd

Cảm biến nhiệt điện trở rtd

Cảm biến nhiệt điện trở rtd được coi là một trong những dòng cảm biến có độ chính xác cao nhất; trong các loại cảm biến đo nhiệt độ. Gồm: các loại RTD PT100, RTD PT1000, RTD NI500 Vậy; làm sao để chuyển đổi tín hiệu rtd ( tín hiệu điện trở) về tín hiệu 4-20ma ? Xem thêm chi tiết: