Tag Archives: cảm biến đo áp lực nước

Cảm biến đo áp lực nước

Cảm biến đo áp lực nước truyền ra dòng điện 4-20ma với hàng loạt thang đo đạt tiêu chuẩn được sử dụng nhiều trong các khu vực nhà máy. cam bien ap luc nuoc có tốc độ xử lý rất nhanh và sai số rất thấp. Cảm biến áp lực nước của hãng georgin; một trong tốp 7 các hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng châu âu.

Tham khảo thêm tầm ảnh hưởng của tốc độ xử lý; và các điểm nổi trội của cảm biến áp lực nước 4-20ma. Tại đây: