Tag Archives: cảm biến áp suất sr1 0-6bar

Cảm biến áp suất sr1 0-6bar

Cung cấp các giải pháp chia tín hiệu Cảm biến áp suất sr1 0-6bar để tín hiệu truyền đi theo 2 hướng hoàn toàn độc lập. Một hướng truyền về điều khiển biến tần và một hướng hiển thị lên bộ đọc. Ngoài ra chúng tôi còn có sẵn cái dãy đo cảm biến dao động lên tới 400bar. Chi tiết xem thêm: