Tag Archives: cảm biến áp suất sr1 0-40bar

Cảm biến áp suất sr1 0-40bar

Nhà phân phối chính các dòng cảm biến đo áp suất như cảm biến áp suất sr1 0-40bar ; cảm biến đo áp suất sr1 0-100bar ; 0-400bar… Đầy đủ các dãy đo có sẵn cho người dùng lựa chọn đồng thời đưa ra các giải pháp chuyển đổi hoặc chia tín hiệu cho cảm biến đo áp suất