Tag Archives: cảm biến áp suất sr1 0-10bar

Cảm biến áp suất sr1 0-10bar

Cảm biến áp suất sr1 0-10bar kết cấu lớp màng caremic với khả năng chịu áp lên tới 20bar. Tức là mặc dù áp suất tăng vượt quá 10bar thì cảm biến báo lỗi báo sai tín hiệu. Hoàn toàn không bị hư hỏng.