Tag Archives: cảm biến áp suất nước 4-20ma

Cảm biến áp suất nước 4-20ma

Chúng tôi luôn đưa đến bạn đọc và người dùng tất cả các giải pháp xoay quanh Cảm biến áp suất nước 4-20ma. Đây; là dòng thiết bị đo lường dùng để kiểm soát các dòng khí; dòng nước chảy trong đường ống; để đảm bảo áp suất dòng chảy luôn chảy đúng theo quy trình cài đặt.

Cảm biến đo áp suất nước 4-20ma có các dãy đo phổ biến như cảm biến áp suất 4bar 6bar 10bar 16bar 25 bar…Đây là dòng chuyên dùng trong nhà máy. Bên cạnh đó; chúng tôi còn có các dòng ở chuẩn cao hơn như: 160bar 250bar 400bar. Chi tiết xem thêm: