Tag Archives: cảm biến áp suất dầu

Cảm biến áp suất dầu

Cảm biến áp suất dầu áp lực dầu với các thang đo đa dạng như 0….25bar; hoặc các dãy đo áp lực cao như cảm biến áp lực dầu 40bar 60bar 100bar; 150bar 250bar 400bar với đầy đủ các giấy tờ CO / CQ. Các dãy đo thông dụng này luôn có sẵn với độ chính xác 1%

Ngoài ra; chúng tôi còn đại diện hãng Georgin – Pháp phân phối các dòng cảm biến đo chênh áp 2 điểm A và B; các dòng cảm biến với các dãy đo áp suất âm. Chi tiết xem thêm bài chia sẻ