Tag Archives: cảm biến áp suất 0-25bar

Cảm biến áp suất 0-25bar

Cảm biến áp suất 0-25bar xuất đưa ra dòng tín hiệu truyền về biến tần output4-20ma với sai số 1%. Vậy nguyên lý làm việc của cảm biến áp suất 0-25 bar là gì ? Kết nối cảm biến áp suất 25bar như thế nào mới đúng ? Làm sao để thay đổi tín hiệu cảm biến áp suất ?

Cảm biến đo áp suất khí hay cảm biến đo áp suất nước hoạt động trên nguyên lý. Dòng chảy đi ngang qua cảm biến sẽ tạo áp lực vào màng cảm biến. Tác động lên bộ tiếp nhận và xử lý

Bộ phận xử lý chuyển đổi áp lực tác động lên cho ra tín hiệu 4-20ma hoặc 0-10v. Chi tiết xem thêm: