Tag Archives: cảm biến analog 4-20ma

Cảm biến analog 4-20ma

Cảm biến analog 4-20ma là một thiết bị đo lường biến đổi các thông số nhiệt độ; áp suất đưa về tín hiệu dòng điện 4-20ma. Kết nối các bộ đọc hiển thị thông số nhiệt độ; áp suất báo cáo cho người dùng trong từng thời điểm. Các loại cảm biến 4-20ma này xuất xứ georgin pháp.

Xem thêm : tín tín hiệu analog là gì tín hiệu digital là gì

Ở bài chia sẻ dưới đây; bạn sẽ biết được tín hiệu analog 4-20ma là gì ? làm sao để chống nhiễu tín hiệu analog và giải pháp chuyển đổi analog tiết kiệm nhất. Xem thêm: