Tag Archives: cách ly tín hiệu analog 4-20ma

Cách ly tín hiệu analog 4-20ma

Cách ly tín hiệu analog 4-20ma là đưa tín hiệu 4-20ma truyền đi không bị nhiễu bởi các yếu tố khách quan bên ngoài. Trong bài này; tôi sẽ khái quát về tín hiệu 4-20ma và cung cấp giải pháp chia tín hiệu; và cách ly chống nhiễu cho tín hiệu; khi truyền về các thiết bị đọc hay thết bị lập trình plc.

Đồng thời giải quyết sâu về các vấn đề đưa tín hiệu analog vào tcp-ip một cách an toàn; và hiểu quả tiết kiệm chi phí tốt nhất cho doanh nghiệp