Tag Archives: bộ chuyển đổi tín hiệu sang modbus

Bộ chuyển đổi tín hiệu sang modbus

Bộ chuyển đổi tín hiệu sang modbus nổi trội trong việc; biến đổi nhiều tín hiệu analog về một tín hiệu modbus. Vậy ứng dụng của bộ chuyển đổi tín hiệu sang modbus như thế nào ? bộ chuyển đổi tín hiệu sang modbus tiết kiệm chi phí hơn các bộ chuyển đổi tín hiệu analog bình thường không ?