Tag Archives: bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ pt100

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ pt100

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ pt100 với độ chính xác tuyệt đối cao ; đồng thời khả năng xử lý tín hiệu và chuyển đổi tín hiệu nhanh chóng. Các bộ chuyển đổi T120 K109PT là 2 loại chuyên dùng để chuyển đổi tín hiệu pt100 trong các nhà máy.

Tại sao lại sử dụng bộ chuyển đổi tín hiệu pt100 ? Tại sao không đưa tín hiệu pt100 về dòng áp 0-10v mà phải chuyển đổi về dòng 4-20ma ? Đó chính là những thắc mắc mà nhiều bạn đọc và khác hàng quan tâm.

Đặc biệt là các bộ chuyển dòng điện trở pt100 về dòng 4-20ma; luôn có sẵn trong kho và đầy đủ các giấy tờ CO / CQ

Chi tiết xem thêm về các bộ chuyển đổi pt100; bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20ma 0-10v dùng trong công nghiệp: