Tag Archives: bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ seneca – italy có với sai số cực thấp có thể chuyển đổi -200 đến 1700oC sang tín hiệu modbus rtu rs485. Hoặc các bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ này; có thể chuyển đổi từ 0-100ohm, 0-1000ohm, chuyển đổi analog 4-20ma 0-10v sang tín hiệu modbus rtu rs485