Tag Archives: bộ chuyển đổi tín hiệu analog sang ip

Bộ chuyển đổi tín hiệu analog sang ip

Bộ chuyển đổi tín hiệu analog 4-20ma 0-10v sang ip là thiết bị đo lường seneca italy chuyên dụng để đưa các tín hiệu analog 4-20ma 0-10v sang tcp-ip; plc hay các bộ đọc bộ hiển thị hiệu quả nhất. Bộ chuyển đổi tín hiệu analog sang ip; có thể đưa cùng 1 lúc 4-8 analog về một tín hiệu modbus

Tham khảo thêm:

 https://donghocambien.com/san-pham/bo-chuyen-doi-modbus-rtu

Ngoài ra để hiểu thêm về tín hiệu analog 4-20ma và làm sao để chống nhiễu cho tín hiệu; hiểu quả nhất . Đồng thời giải pháp tối ưu chi phí doanh nghiệp khi dùng các bộ chuyển đổi thích hợp