Tag Archives: bộ chuyển đổi nhiệt độ pt100

Bộ chuyển đổi nhiệt độ pt100

Bộ chuyển đổi nhiệt độ pt100 T120 có khả năng đưa tín hiệu biến trở pt100 về dòng điện 4-20ma. Thực tế có 2 cách chuyển đổi tín hiệu rtd pt100 đó chính là dùng loại T120 gắn trực tiếp vào đầu dò đưa thẳng ra tín hiệu 4-20ma. Hai là gắn bộ K109PT vào tủ điện

Bên cạnh đó chúng tôi còn đại diện seneca – italy phân phối các dòng chuyển đổi tín hiệu 4-20ma 0-10v; 0-5v; 2-10v..Chi tiết về các bộ chuyển đổi tín hiệu pt100 và cá bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20ma 0-10v xem thêm: