Tag Archives: bộ chuyển đổi 0-10v sang modbus

Bộ chuyển đổi 0-10v sang modbus

Bộ chuyển đổi 0-10v sang modbus mang tín hiệu analog 4-20ma 0-10v quy về tín hiệu modbus rtu; với tốc độ cao và khả năng đáp ứng nhanh. Đồng thời bộ chuyển đổi 0-10v sang modbus còn có khả năng đưa cùng 1 lúc 4 tín hiệu analog sang 1 tín hiệu modbus rtu; với độ chính xác lớn của hãng italy