Tag Archives: biến dòng hạ thế 4-20ma

Biến dòng hạ thế 4-20ma

Biến dòng hạ thế 4-20ma là cách thức hạ thế dòng điện từ 300A đến 1000A về dòng 4-20ma 0-10v để sử dụng làm tín hiệu điều khiển các thiết bị lập tình PLC hay biến tần Biến dòng hạ thế về 4-20ma xuất xứ Châu Âu với tốc độ chuyển điện nhanh, chính xác cao. đầy đủ các giấy tờ CO / CQ

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Đầy đủ các giấy tờ chứng nhận CO / CQ

Chi tiết tham khảo thêm về các loại biến dòng 4-20ma tại bài chia sẻ đưới dây: