Tag Archives: biến dòng 4-20ma

Biến dòng 4-20ma

Biến dòng 4-20ma là một bộ chuyển dòng điện từ 5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30A / 35A / 40A; thành dòng 4-20ma. Đây là citi dòng chuyển trực tiếp sang 4-20ma. Biến dòng analog 4-20ma 0-10v; xuất xứ SENECA – ITALY độ chính xác cao và thời gian chuyển đổi sang tín hiệu 4-20ma 0-10v.

Xem thêm: Những lưu ý khi chuyển dòng điện từ 400A / 500A / 600A và cách thức đưa về dòng 4-20ma 0-10v; cách chia tín hiệu dòng hiệu quả cao nhất và giá thành thấp nhất tại đây: