Xem tất cả 6 kết quả

Bộ chuyển đổi Modbus RTU RS485

Bộ chuyển đổi Modbus RTU RS485 bao gồm các bộ chuyển đổi Z-4TC, bộ chuyển đổi Z-8AI; bộ chuyển đổi Z-4AI, bộ chuyển đổi Z-RTD; bộ chuyển đổi Z-KEY… là phiên bản chuyển đổi tín hiệu cao cấp; đang là xu hướng thay thế dần các thiết bị chuyển đổi sang tín hiệu 4-20mA hiện tại đang dùng trong các máy. Một mô hình OIT có thể giải quyết được hầu hết tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình tự động hóa thiết bị; quá trình điều khiển; theo dõi, kiểm tra kiểm soát các thiết bị trực tiếp thông qua máy tính kết nối internet. Đồng thời; tiết kiệm rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp; và có thể lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp thông qua một địa chỉ IP. Bạn có thể tham khảo thêm các bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA 0-10V

Hoặc các bộ chia tín hiệu